หนังสือด่วนที่สุด!! ห้ามข้าราชการทั่วประเทศ เล่นเฟซบุ๊ค-ไลน์

Home / ข่าวทั่วไป / หนังสือด่วนที่สุด!! ห้ามข้าราชการทั่วประเทศ เล่นเฟซบุ๊ค-ไลน์

กรมการปกครอง ออกหนังสื่อ ห้ามข้าราชการทั่วประเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ราชการเล่นเฟซบุ๊ค-ไลน์

วันนี้(30ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมการปกครอง ได้มีหนังสือเร่งด่วนที่สุดออกมา เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมาเรื่องแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสารของราชการ กรมการปกครองได้รับแจ้งว่ามีบุคลากรภาครัฐบางรายใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมื่อสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ติดต่อในที่ว่าาการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด หรือสำนักงานของกรมการปกครอง ไปใช้เล่นโซเชียลมีเดียเช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ ที่ไม่เกี่ยวกับงานราชการ โดยมีการส่งภาพและข้อความที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ห้ามเล่นไลน์เฟซบุ๊ค
ห้ามเล่นไลน์เฟซบุ๊ค

 

จึงมีการระบุแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์ฯ ของทางราชการกรมการปกครองคือ  ให้บุคลากรใช้คอมพิเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของทางราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ห้ามมิให้บุคลากรใช้คอมพิวเตอร์ฯ ไปใช้ในทางส่วนตัวที่ใช้โปรแกรมโซเชียลมีเดีย เช่นเฟซบุ๊ค ไลน์ หรือการส่งอีเมลล์ที่เข้าข่ายความผิดอาญา ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องควบคุมดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ฯ หากมีบุคคลากรกระทำความผิด จะถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาด้วย อย่างไรก็ตาม คำสั่งในลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ครั้งแรก แต่มีการแต่มีการฝ่าฝืนจนกรมการปกครองต้องออกคำสั่งซ้ำอีกครั้ง

ห้ามข้าราชกาเล่นเฟซบุ๊ค-ไลน์
ห้ามข้าราชกาเล่นเฟซบุ๊ค-ไลน์

 

MThai News