เปิดศูนย์บริการร่วมภาครัฐ ทะเบียนราษฎร์ยันทะเบียนรถ ครบจบที่เดียว

Home / ข่าวทั่วไป / เปิดศูนย์บริการร่วมภาครัฐ ทะเบียนราษฎร์ยันทะเบียนรถ ครบจบที่เดียว

ชีวิตง่ายขึ้น! ด้วย ศูนย์บริการร่วมภาครัฐ หรือ G-Point แห่งแรกในประเทศไทย เปิดให้บริการแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์ ติดต่อทะเบียนราษฎร์ ยันทะเบียนรถ จบในห้าง

ศูนย์บริการร่วมภาครัฐ หรือ G-Point เป็นศูนย์บริการโดยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กรุงเทพมหานคร หรือกทม., สำนักงานประกันสังคม, กรมการขนส่งทางบก, กรมการจัดหางาน, สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ศูนย์บริการร่วมภาครัฐ, ทะเบียนราษฎร์, เซ็นทรัลเวิลด์, ต่อทะเบียนรถ, ต่อใบขับขี่, เครดิตบูโร
ศูนย์บริการร่วมภาครัฐ เปิดให้บริการทุกวันวลา 11.00-19.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ซึ่งเป็นศูนย์บริการนำร่องที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชน สำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร์ ทำบัตรประจำตัวประชาชน จดทะเบียนสมรส ต่อใบอนุญาตขับขี่ รับชำระภาษีต่อทะเบียนรถ การยื่นขอมีบัตรประกันสังคม และบริการจัดหางาน ครบในที่เดียว

โดยศูนย์บริการร่วมภาครัฐ เปิดให้บริการที่บริเวณชั้น 1 โซนจิวเวอร์รี่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และในอนาคตจะขยายบริการไปยังศูนย์การค้าอื่นๆ ในเครือเซ็นทรัลต่อไป

 

MThai News