กรมศุลฯแถลงจับ ยาปลุกเซ็กส์-เซ็กส์ทอย ลักลอบนำเข้าทางไปรษณีย์

Home / ข่าวทั่วไป / กรมศุลฯแถลงจับ ยาปลุกเซ็กส์-เซ็กส์ทอย ลักลอบนำเข้าทางไปรษณีย์

กรมศุลกากรแถลงข่าวตรวจยึด ผลิตภันฑ์ทำจากงาช้าง สารระเหย วัตถุลามก ลักลอบขนส่งเข้ามาในราชอาณาจักรทางพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

วันนี้(25ก.พ.) นายประยุทธ์ มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ได้แถลงข่าวหลังตรวจยึดงาช้างและผลิตภันฑ์ทำจากงาช้าง สารระเหย บารากู่ วัตถุลามกเช่น ตุ๊กตายาง เครื่องกระตุ้นทางเพศ สิ่งพิมพ์ลามก อวัยวะเพศชาย-หญิงเทียม และสิ่งของต้องห้ามอื่นๆอีกจำนวนมาก รวมมูลกว่า 5 ล้านบาท

10984063_403325379827443_8329623134273336969_n

สิ่งของดังกล่าวถูกลักลอบขนส่งเข้ามาในราชอาณาจักรทางพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ สำหรับงาช้างผู้ส่งจะใช้วิธีการเปลี่ยนเส้นทางอยู่ตลอดเวลาเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และงาช้างที่ถูกยึดได้ครั้งนี้ตรวจพบทางไปรษณีย์ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น แนวทางในการจัดการของกลางงาช้างหลังมีมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 16 กันยายน 2557 มี 3 แนวทางที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคือการเผาทำลาย การส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง และการเก็บของกลางไว้เพื่อการศึกษา

ทั้งนี้ผู้ที่ลักลอบขนส่งเข้ามามีความผิดตามมาตรา 27, 36 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกอบมาตรา 16, 17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 ของดังกล่าวเป็นสิ่งของอันพึงต้องริบตามมาตรา 24 แห่งพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ความผิดตาม พ.ร.ก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ความผิดตามพ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 ความผิดตาม พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคาไนไตรท์เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางดังกล่าวไว้เป็นของกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

18422_403325429827438_6663616285073512031_n 10468061_403325349827446_5755341044950948094_n 10995496_403325403160774_4649001594804615500_n

MThai News

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ค บังหนุ่ย บิน