น้องน้อยของพี่ชาย พระราชนิพนธ์ ใน “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

Home / ข่าวทั่วไป / น้องน้อยของพี่ชาย พระราชนิพนธ์ ใน “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

น้องน้อยของพี่ชาย เป็นบทความที่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ทรงพระราชนิพนธ์  เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2534

1-01

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ได้เผยแพร่บทความเรื่อง “น้องน้อยของพี่ชาย” ซึ่งเป็นบทความที่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ทรงพระราชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 3 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2534

1-2

1-3

1-4

1-5

พระราชนิพนธ์นี้ยังเผยแพร่ไม่กว้างนัก ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ จึงเชิญมาเผยแพร่ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ พุทธศักราช 2558

ภาพจากหนังสือ ปิยชาติสยามบรมราชกุมารี “ดาวประจำเมือง” และภาพจากแฟ้มภาพ ทรัพยากรกลุ่มงานแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

ที่มา : www.facebook.com/RoyalArchivesofOHM

MThai News