ในหลวง เสด็จฯหอประชุมกองทัพเรือ ทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถ

Home / ข่าวทั่วไป / ในหลวง เสด็จฯหอประชุมกองทัพเรือ ทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระพักตร์แจ่มใส เสด็จพระราชดำเนินหอประชุมกองทัพเรือ ทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถ และทอดพระเนตรแม่น้ำเจ้าพระยา 

วันนี้ เวลา 14.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปประทับเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ และทอดพระเนตรทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นการส่วนพระองค์

โดยมีประชาชนที่ทราบข่าวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ซึ่งต่างปลื้มปิติที่เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระพักตร์แจ่มใส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,  ในหลวง,  กองทัพเรือ, ข่าวล่าสุด

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหอประชุมกองทัพเรือ ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปยังบริเวณชั้น 3 ของอาคารหอประชุม ในการนี้ทรงทอดพระเนตรสภาพแม่น้ำเจ้าพระยา และความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรไป-มา สำหรับหอประชุมกองทัพเรือ หรือ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวัง

ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2545 ในพื้นที่ของกองทัพเรือ เพื่อใช้รองรับการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ เอเปก (APEC) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2546 และเนื่องจากหอประชุมแห่งนี้มีชื่อเสียง ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม และเป็นจุดชมทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยาที่งดงาม จึงใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธี และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ ในระดับชาติ และนานาชาติหลายครั้ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในปี 2549 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และพระประมุขกับพระราชวงศ์ต่างประเทศ ที่ทรงเข้าร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มาทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้น เป็นครั้งที่ 15 และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือแห่งนี้ ในวันที่ 12 มิ.ย.2549

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับ ณ ห้องชมชลธี เป็นเวลาประมาณ 70 นาที สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา 15.25 น.