พระบรมฯ เสด็จพระราชพิธี พืชมงคลแรกนาขวัญ

Home / ข่าวทั่วไป / พระบรมฯ เสด็จพระราชพิธี พืชมงคลแรกนาขวัญ

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ บริเวณท้องสนามหลวง ประชาชนรอเฝ้ารับเสด็จ

บรรยากาศมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในช่วงเช้าวันนี้ แม้จะมีฝนตกลงมาโปรยปรายแต่ยังคงมีเกษตรกรและประชาชนรอเข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอย่างหนาแน่น เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและรอรับเมล็ดพันธุ์ที่พระยาแรกนาขวัญจะมีการหว่านไถในช่วงพระราชพิธีในวันนี้

โดยเวลา 08:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง

617904-01