ประกาศ!! แจ้งปิดสะพานข้ามแยกลำสาลี 22 ส.ค. – 15 พ.ย.

Home / ข่าวทั่วไป / ประกาศ!! แจ้งปิดสะพานข้ามแยกลำสาลี 22 ส.ค. – 15 พ.ย.

กรุงเทพมหานคร แจ้ง ปิดสะพานข้ามแยกลำสาลี 22 ส.ค. – 15 พ.ย. 58 นี้

กรุงเทพมหานครแจ้งปิดซ่อมแซมสะพานข้ามแยกลำสาลีทั้งขาเข้า และขาออก โดยจะทำการปิดสะพานข้ามแยกลำสาลี ช่วงวันที่ 22 ส.ค. ถึงวันที่ 15 พ.ย. นี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้

1.ช่วงวันที่ 22 ส.ค. – 24 ก.ย. จะทำการปิดสะพานข้ามแยกลำสาลีฝั่งขาเข้าเมือง ช่วงเวลา 23.00 – 05.00 ของวันรุ่งขึ้น

2.ช่วงวันที่ 21 ก.ย. – 15 พ.ย. จะทำการปิดสะพานข้ามแยกลำสาลีฝั่งขาออกเมือง ช่วงเวลา 23.00 – 05.00 ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้การจราจรในพื้นราบยังเปิดให้สัญจรได้ตามปกติ

640966-01