ผุดไอเดียเลิศ! นำผักตบชวา ใช้แทนดินปลูกมะนาว

Home / ข่าวทั่วไป / ผุดไอเดียเลิศ! นำผักตบชวา ใช้แทนดินปลูกมะนาว

อบต. สวนพริกไทย ปทุมธานี ผุดไอเดีย นำผักตบชวาใช้แทนดิน ปลูกมะนาวสร้างรายได้เข้าชุมชน

นายไพฑูรย์ สายเนตรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ได้นำผักตบชวาที่ได้จากโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาลในการคืนความสุขให้กับประชาชน โดยนำผักตบชวามาแทนดินปลูกต้นมะนาวแป้นสีทอง สร้างรายได้แก่ชุมชน ในเขต อบต.สวนพริกไทย ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี

641169-03

นายก อบต.สวนพริกไทย กล่าวว่า ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย นำผักตบชวาที่เก็บจากแม่น้ำลำคลอง มาใช้แทนดิน พร้อมรดน้ำชีวภาพเพื่อปลูกต้นมะนาวตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเขต อบต.สวนพริกไทย เมื่อผักตบชวายุบก็จะนำมาเติมและรดน้ำชีวภาพ เพื่อให้ย่อยสลายเป็นสารอาหารให้ต้นมะนาว

641169-04

พร้อมกันนี้ได้แนะนำให้ประชาชนปลูกมะนาว โดยใช้ผักตบชวาแทนดินทั่วทั้ง 8 หมู่บ้าน ผลปรากฏว่าต้นมะนาวที่ปลูกไปแล้วในระยะเวลา 1 เดือน ผลิดอกออกและติดลูก อีกไม่นานก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

สำหรับผักตบชวานั้นมีมากมาย ซึ่งในคลอง อบต.สวนพริกไทย มีทั้งหมด 11 แห่ง ที่ผ่านมาใช้งบประมาณในการเก็บทำลายผักตบชวาเยอะมาก เมื่อเราเห็นความสำคัญของผักตบชวา จึงมีการนำมาใช้แทนดิน คาดว่าจะดำเนินการต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

641169-01