ผู้แทนพระองค์พระบรมฯมอบเสื้อพระราชทาน ‘ปั่นเพื่อพ่อ’

Home / ข่าวทั่วไป / ผู้แทนพระองค์พระบรมฯมอบเสื้อพระราชทาน ‘ปั่นเพื่อพ่อ’

ผู้แทนพระองค์ พระบรมฯ มอบเสื้อพระราชราชทาน ปั่นเพื่อพ่อ ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั

วันนี้ ที่อาคารใหม่ สวนอัมพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบเสื้อพระราชทาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ให้กับเอกอัครราชทูตไทย และกงสุลใหญ่ ที่ประจำการต่างประเทศในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปั่นเพื่อพ่อ

ทั้งนี้ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้แทนพระองค์ เดินทางโดยรถยนต์หลวงพระที่นั่งอัมพรสถานไปยังอาคารใหม่ สวนอัมพร โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ รอรับผู้แทนพระองค์

ปั่นเพื่อพ่อ

จากนั้น ผู้แทนพระองค์ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ กล่าวเบิก เอกอัครราชทูตไทยและกงสุลใหญ่ ที่ประจำการต่างประเทศ เข้ารับเสื้อพระราชทาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 96 ราย ตามลำดับ