นายกฯ ใช้ ม.44 มอบอำนาจ แต่งตั้งนายพลทุกระดับ

Home / ข่าวทั่วไป / นายกฯ ใช้ ม.44 มอบอำนาจ แต่งตั้งนายพลทุกระดับ

นายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44 มอบอำนาจ ผบ.ตร. มีสิทธิ์คัดเลือกแต่งตั้งนายพลทุกระดับ

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เลขที่ 44/2558 เรื่องแก้ไขปัญหาการบริหารบุคคลของข้าราชการตำรวจ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ให้แก้ไขมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ โดยมอบอำนาจให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนใหม่ ก่อนเสนอรายชื่อให้นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา

ส่วนตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ และผู้บังคับการ ให้อำนาจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจแต่งตั้งเบ็ดเสร็จทั้งหมด ไม่ต้องขึ้นอยู่กับกองบัญชาการ ตามเดิมขณะที่ท้ายคำสั่ง ให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ออกกฎเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งนี้ภายใน 30 วัน

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  TNN