ส.นักข่าวต่างชาติ หวั่นถูกจำกัดสิทธิ์ หลังไทยออกกฎใหม่ต่อวีซ่า

Home / ข่าวทั่วไป / ส.นักข่าวต่างชาติ หวั่นถูกจำกัดสิทธิ์ หลังไทยออกกฎใหม่ต่อวีซ่า

สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยแสดงความกังวล กรณีที่ทางการไทยไม่ต่ออายุวีซ่าให้แก่ผู้สื่อข่าวต่างชาติ

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (18 ก.พ. 59) สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ได้ออกแถลงการณ์ภายหลังผู้สื่อข่าวต่างชาติถูกระงับการออกวีซ่า เนื่องจากติดข้อบังคับใหม่บางประกาศที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ประกาศใช้ใหม่ให้มีความเข้มงวดขึ้น

สมาคมนักข่าวต่างประเทศ, วีซ่า, กระทรวงการต่างประเทศ, นักข่าว
สมาคมนักข่าวต่างประเทศ

 

โดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ มองว่า มาตรการของรัฐบาลไทยดังกล่าว อาจถือว่าเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการนำเสนอข่าว จึงขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตีความกฎระเบียบอีกครั้ง เพื่อให้ผู้สื่อข่าวได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสามารถทำข่าวได้อย่างเสรีและเที่ยงธรรมในไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสำนักข่าวในภูมิภาคนี้

สำหรับกฎใหม่ของกระทรวงต่างประเทศที่บังคับใช้ในการออกวีซ่าให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประกอบด้วย ต้องอยู่ในสังกัดสำนักข่าวที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานอย่างถูกต้องในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ, ต้องประกอบอาชีพผู้สื่อข่าวเต็มเวลา และต้องไม่ประกอบอาชีพอื่นใดระหว่างพำนักในประเทศไทย, ต้องไม่มีผลงานหรือพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม

โดยผู้สื่อข่าวในที่นี้ครอบคลุมถึงผู้สื่อข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ในส่วนของผู้เขียนบทความหรือเผยแพร่ข่าวสารด้านบันเทิง สันทนาการ กีฬา แฟชั่น ตกแต่งบ้าน และเผยแพร่ศาสนา จะได้รับการพิจารณาตามเอกสารเพิ่มเติมที่ร้องขอเป็นรายกรณี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมเป็นต้นไป

ส่วนผู้สื่อข่าวที่ได้รับผลกระทบจากแนวทางใหม่นี้จะได้รับการช่วยเหลือด้วยการต่อวีซ่าที่มีอยู่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News