ย้ำอีกครั้ง ! รัฐประกาศวันหยุดยาว 2 ช่วง พฤษภาคม-กรกฏาคม

Home / ข่าวทั่วไป / ย้ำอีกครั้ง ! รัฐประกาศวันหยุดยาว 2 ช่วง พฤษภาคม-กรกฏาคม

มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติวันหยุดปี 59 เพิ่ม 2 ช่วง คือวันฉัตรมงคล 5-8 พ.ค. วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 16-20 ก.ค.

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ให้วันที่ 6 พ.ค 59 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม เพื่อให้ช่วงวันฉัตรมงคลมีวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 5-8 พ.ค. 2559 รวมถึงวันหยุดช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อนุมัติให้เป็นวันหยุดยาว 16-20 ก.ค. 2559

Holiday

ทั้งนี้ วันหยุดเพิ่ม ในปี 59 คือวันที่ 6 พ.ค. 59 ต่อเนื่องจากวันที่ 5 พ.ค. ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ทำให้มีวันหยุดยาว 5-8 พ.ค. 59 และให้วันที่ 18 ก.ค. 59 เป็นวันหยุดราชการอีก 1 วัน ต่อเนื่องวันหยุดยาว ซึ่ง 19-20 ก.ค. เป็นวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ส่งผลให้มีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้น 16-20 ก.ค. 59 รวม 5 วัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะไทยเที่ยวไทย ซึ่งพบว่าคนไทยใช้รถในการเดินทางท่องเที่ยวถึง 70%

 

MThai News