หญิงมีอาย ภาพสาวประเภทสอง เข้าเกณฑ์ทหารปี59

Home / ข่าวทั่วไป, ภาพข่าว / หญิงมีอาย ภาพสาวประเภทสอง เข้าเกณฑ์ทหารปี59

ประมวลภาพสาวประเภทสองยื่นเอกสารเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี 2559

เป็นประจำทุกปี เมื่อเข้าสู่ต้นเดือนเม.ย. ทางกองทัพไทยจะมีการเรียกชายไทยวัยถึงเกณฑ์ เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองเกิน หรือที่เรียกกันว่า เกณฑ์ทหาร ซึ่งบรรยากาศในแต่ละปีล้วนเป็นไปอย่างคึกคัก และสีสันต่างๆ มากมาย

เกณฑ์ทหาร, สาวประเภทสอง, ทหารเกณฑ์

โดยเฉพาะการเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารของบรรดาสาวประเภทสอง ซึ่งในปีนี้นับว่าไม่ธรรมดา เพราะบรรดาหนุ่มสวยทั้งหลายต่างพากันจัดเต็มประหนึ่งหญิงสาว ตบเท้าเข้ารายตัวดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จนทำให้เรดาห์ของหนุ่มๆ หลายๆ คนไม่สามารถแยกออกจากสิ่งที่เห็น

ทาง MThai News จึงได้รวมประมวลภาพของบรรดาสาวประเภทสอง ที่ได้โพสต์ภาพขณะเข้ายื่นเอกสารเข้าตรวจร่างกายในพื้นที่ต่างๆ มาให้ชมกัน

สำหรับการเกณฑ์ทหารในประเทศไทย เป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งในทางปฏิบัติพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดหน้าที่นี้ให้เฉพาะชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการรับราชการทหารไว้ตั้งแต่การลงบัญชีทหารกองเกิน การรับหมายเรียก การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ การเรียกพล การระดมพล และการปลด

เกณฑ์ทหาร, สาวประเภทสอง, ทหารเกณฑ์

ชายไทยเริ่มเป็นทหารกองเกินนับแต่อายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์และได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ ทหารกองเกินอาจถูกเรียกไปรับการตรวจเลือกเพื่อเข้ากองประจำการได้เมื่ออายุครบยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ ทหารกองเกินเมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการครบกำหนด หรือ สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

หรือ มีอายุครบ 30 ปีบริบูรณ์ จะถูกปลดเป็นทหารกองหนุน เมื่อเวลาผ่านไปหรืออายุครบตามที่กำหนดทหารกองหนุนก็จะถูกปลดพ้นราชการทหารต่อไป ในระหว่างที่เป็นทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนนั้น อาจถูกเรียกพลได้ตามที่กระทรวงกลาโหมเห็นสมควร และอาจถูกระดมพลได้หากมีพระราชกฤษฎีกา

เกณฑ์ทหาร, สาวประเภทสอง, ทหารเกณฑ์

ชายไทยจำนวนมากไม่ต้องรับราชการทหารกองประจำการเพราะผ่านการเรียนรักษาดินแดนครบสามปี หรืออาจมีเหตุได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันได้ตามที่กฎหมายกำหนดทำให้ไม่ต้องไปรับการตรวจเลือกหรือไปในวันตรวจเลือก แต่ถูกคัดออกเสียก่อน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนรักษาดินแดน หรือ เรียนไม่ครบหลักสูตรตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด (ไม่จบชั้นปีที่ 3) หรือ ผ่อนผันครบกำหนดแล้ว

จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกเข้ากองประจำการเต็มขั้น โดยถูกจำแนกออกเป็นสี่จำพวกตามความสมบูรณ์ของร่างกาย คือ

1.คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี
2.ไม่สมบูรณ์ดีแต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพ
3.คนที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้ เพราะป่วยและไม่สามารถรักษาให้หายได้ใน 30 วัน
4.พิการ ทุพพลภาพ หรือ มีโรคที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้

หากมีผู้ประสงค์สมัครใจเข้ากองประจำการเต็มจำนวนที่รับแล้ว ก็จะไม่มีการจับสลาก ส่วนในกรณีที่มีผู้สมัครไม่พอและมีคนให้เลือกมากกว่าจำนวนที่ต้องการก็จะใช้วิธีจับสลากใบดำใบแดง ผู้จับได้ใบแดงจะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

เกณฑ์ทหาร, สาวประเภทสอง, ทหารเกณฑ์

เกณฑ์ทหาร, สาวประเภทสอง, ทหารเกณฑ์

เกณฑ์ทหาร, สาวประเภทสอง, ทหารเกณฑ์

เกณฑ์ทหาร, สาวประเภทสอง, ทหารเกณฑ์

เกณฑ์ทหาร, สาวประเภทสอง, ทหารเกณฑ์

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News