กงสุล อัพเดตชื่อประเทศ คนไทยได้รับการยกเว้นขอวีซ่า

Home / ข่าวทั่วไป / กงสุล อัพเดตชื่อประเทศ คนไทยได้รับการยกเว้นขอวีซ่า

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกประกาศตารางรายชื่อประเทศสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือ วีซ่า

เว็บไซต์ consular.go.th ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยเอกสารแจ้งรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องรอรับการตรวจลงตรา หรือ วีซ่า แต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าสามารถอยู่ได้สูงสุดกี่วัน เช่น ญี่ปุ่น สามารถพำนักอยู่ในประเทศได้ 15 วัน , บราซิล 90 วัน , ฮ่องกง 30 วัน , รัสเซีย 30 วัน , และมัลดีฟส์ 30 วัน เป็นต้น

วีซ่า, ไทย

โดยรายละเอียดดังนี้ ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย เดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรบการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ประกอบด้วย

1. อาร์เจนตินา (90)
2. บาห์เรน* (14)
3. บราซิล (90)
4. บรไนู (14)
5. กัมพูชา (14)
6. ชิลี (90)
7. เอกวาดอร์ (90)
8. จอร์เจีย * (365)
9. ฮ่องกง (30)
10. อินโดนีเซีย (30)
11. ญี่ปุ่น (15)
12. สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (90)
13. ลาว (30)
14. มาเก๊า (30)
15. มองโกเลีย (30)
16. มาเลเซีย (30)
17. มัลดีฟส์ * (30)
18. เมียนมาร์ (เฉพาะสนามบินนานาชาติ) * (14)
19. ปานามา * (180)
20. เปรู (90)
21. ฟิลิปปินส์* (30)
22. รัสเซีย (30)
23. เซเซลส์* (30)
24. สิงคโปร์* (30)
25. แอฟริกาใต้* (30)
26. ตุรกี* (30)
27. วานูอาตู * (90)
28. เวียดนาม (30)

หมายเหตุ
1. * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกเหนือจากนั้น คือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
2. ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทย สามารถดินทางเข้ากัมพูชาได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราโดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
3. เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเทศ

4. ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง จากสหรัฐอเมริกา, แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได์รับการยกเว้นการตรวจลงตราในกา้รเดินทางเข้าประเทศไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์์https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนําหลกฐานทที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขาเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)

5. รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่นก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้นคนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซีย ควรขอรับการตรวจลงให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง

6. ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือนักธุรกิจ เข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู็ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัคราชทูตประจำสิงค์โปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net

7. ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2555

และ 8. โคลอมเบีย ยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท C และ D) ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 160 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศเชงเก้นด้วย ทั้งนี้ระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย

โดยกลุ่มประเทศ เชงเก้น ได้แก่

เบลเยี่ยม (Belgium)
ฝรั่งเศส (France)
เยอรมนี (Germany)
กรีซ (Greece)
อิตาลี (Italy)
ลักเซมเบิร์ก (Luxemburg)
เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands)
โปรตุเกส (Portugal)
สเปน (Spain)
ออสเตรีย (Austria)
เดนมาร์ก (Denmark)
ฟินแลนด์ (Finland)
ไอซ์แลนด์ (Iceland)
นอร์เวย์ (Norway)
สวีเดน (Sweden)
สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
เอสโตเนีย (Estonia)
ฮังการี (Hungary)
ลัตเวีย (Latvia)
ลิทัวเนีย (Lithuania)
มอลตา (Malta)
โปแลนด์ (Poland)
สโลวะเกีย (Slovakia)
สโลวีเนีย (Slovenia)
สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
และลิเทนชไตน์ (Liechtenstein)

ข้อมูลเมื่อ 10 กุมภาพันธุ์ 2559

สามารถเข้าติดตามรายละเอียดทั้งหมดจาก กรมการกงสุล ได้ที่นี่ . . .
http://www.consular.go.th/main/contents/files/services-20160211-171341-711643.pdf

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News