จันทบุรีพบทุเรียนแปลก ก้านยาวถึง 86 ซม.

Home / ข่าวทั่วไป / จันทบุรีพบทุเรียนแปลก ก้านยาวถึง 86 ซม.

พบทุเรียนหมอนทองแปลก ก้านยาว 86 เซนติเมตร ที่จันทบุรี เจ้าของคาดสาเหตุจากสภาพอากาศแปรปรวน

นายอำนาจ มีมาก เจ้าของล้งรับซื้อทุเรียนส่งออก ได้นำทุเรียนแปลกที่รับซื้อมาจากเจ้าของสวน มาใส่จานบูชาไหว้ศาลเจ้าภายในบ้าน ตรวจสอบพบว่าทุเรียนพันธุ์หมอนทองลูกนี้ มีก้านยาวถึง 86 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างจากทุเรียนพันธุ์หมอนทองลูกอื่น ๆ ที่รับซื้อมา ซึ่งก้านยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตร

696495-01

และล่าสุดหลังจากที่ นายอำนาจ นำมาบูชาก็ทำให้กิจการเจริญรุ่งเรือง มีเกษตรกรชาวสวนนำผลผลิตเข้ามาขายที่ล้งในแต่ละวันอย่างไม่ขาดสาย ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นายอำนาจ สันนิษฐานว่า สาเหตุที่ทำให้ทุเรียนพันธุ์หมอนทองลูกนี้ มีลักษณะแปลก ก้านยาวไม่เหมือนทุเรียนพันธุ์หมอนทองลูกอื่น ๆ มาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน จากสถานการณ์ภัยแล้ง

ด้านเจ้าของล้งรับซื้อทุเรียนส่งออก เปิดเผยว่า ปกติแล้วทุเรียนทั่วไปจะมีก้านยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตร โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทอง แต่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองลูกนี้มีก้านยาวถึง 86 เซนติเมตร ตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลก และไม่เคยพบมาก่อน จึงเก็บมาไหว้เจ้า และหลังจากที่ได้นำทุเรียนลูกนี้มาไหว้ ก็ทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองดี ทำให้ตนมีรถส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศวันหนึ่ง 2 – 3 ตู้อีกด้วย

696495-02

696495-03

ที่มา INN

MThai News