ราชกิจจาฯ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์ เสธ.แดง หลังถูกฟ้องล้มละลาย

Home / ข่าวทั่วไป / ราชกิจจาฯ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์ เสธ.แดง หลังถูกฟ้องล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศลงวันที่ 3 พ.ค. พิทักษ์ทรัพย์ “เสธ.แดง” หลังเจ้าตัวเสียชีวิตตั้งแต่ปี 2553 เหตุ “สันต์ ศรุตานนท์” ฟ้องล้มละลาย สืบเนื่องจากการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีหมิ่นประมาท

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้จัดการทรัพย์มรดกของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือ เสธ.แดง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ระหว่างการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เสธ.แดง

“ด้วย พลตำรวจเอกสันต์ ศรุตานนท์ โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยล้มละลาย และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้อ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ให้จัดการทรัพย์มรดกของ พลตรีขัตติยะ สวัสดิผล จำเลย โดยนางสาวขัตติยา สวัสดิผล ในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกของจำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

จำเลย (ผู้ตาย) เลขประจำตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2494 อาชีพรับราชการทหาร มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 1156/27 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของจำเลย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่

ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559”