ศาลพิพากษา ให้อดีตผู้ว่าฯ ขอนแก่น คืนเงินประจำตำแหน่ง

Home / ข่าวทั่วไป / ศาลพิพากษา ให้อดีตผู้ว่าฯ ขอนแก่น คืนเงินประจำตำแหน่ง

ศาลพิพากษาให้อดีตผู้ว่าฯ ขอนแก่น คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนใช้คืนสำนักงานเลขาธิการ ส.ว.

วันนี้ (2 มิ.ย.) ศาลแพ่ง อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นโจทก์ฟ้อง นายกวี สุภธีระ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และอดีตสมาชิกวุฒิสภาเขตจังหวัดขอนแก่น เพื่อเรียกเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขณะดำรงตำแหน่งวุฒิสภา คืนจากจำเลย

703076-01

จากกรณีที่จำเลยได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ว. เขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น ในช่วงปี 2553 ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับร้องเรียนว่าจำเลยได้รับการเลือกตั้งมิได้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม กกต. จึงมีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ มีผลให้จำเลยพ้นสภาพจากการเป็น ส.ว. โดยขณะดำรงตำแหน่งจำเลยได้รับเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไปจากโจทก์

ศาลชั้นต้นจึงพิพากษาให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นจำนวน 1,432,441.91 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยชำระเงินคืนโจทก์ 881,663 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2549 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดตามหนังสือทวงถามเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไว้ชอบแล้ว จึงให้จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

MThai News