จี้ผูว่าฯตามหา พระพุทธสิหิงค์

Home / ข่าวทั่วไป / จี้ผูว่าฯตามหา พระพุทธสิหิงค์

e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8aae0b8b4e0b8abe0b8b4e0b887e0b8abe0b98c

ประธาน สภาอบจ.ตรัง ลุยยื่นหนัง สือถึงผวจ.ตรัง ให้แต่งตั้งคณะทำ งานติดตาม”พระพุทธสิหิงค์” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ที่หายสาบสูญไปนาน 26 ปีกลับคืนมา เผยเป็นพระปางมารวิชัย หล่อด้วยสำริด หายไปตั้งแต่ปี”26 ที่ผ่านมาติดตามหามาตลอดแต่ยังไม่ได้องค์จริงคืน จนต้องสร้างองค์จำลองไปประดิษฐานแทนที่วัดพระพุทธสิหิงค์ อ.นาโยง แฉองค์จริงอยู่ในบ้านอดีตขรก.ชั้นผู้ใหญ่กระทรวงคลองหลอด

เมื่อวัน ที่ 1 ก.พ. ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ เกื้ออรุณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เปิดเผยว่า ทำหนังสือถึงนายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผวจ.ตรัง ขอให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามพระพุทธสิหิงค์ พระคู่บ้านคู่เมืองของ จ.ตรัง ที่สูญหายไปเมื่อปี 2526 หรือ 26 ปี มาแล้ว แต่การติดตามยังไม่มีความคืบหน้า และประ ชาชนชาว จ.ตรัง ยังไม่มีใครลืม เพราะพระพุทธสิหิงค์ เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปร่วมสมัยกับพระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรม ราช โดยหล่อด้วยสำริด ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว พระบาทขัดสมาธิ พระเศียร และพระพักตร์กลมป้อม พระอุระนูน

ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ กล่าวว่า พระพุทธสิหิงค์ เคยประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถวัดพระพุทธสิหิงค์ ท้องที่หมู่ 5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง เล่ากันว่า พระนางเลือดขาว พระชายาของอดีตเจ้าเมืองพัทลุงอัญเชิญมาจากลังกาทวีป แต่ประสบอุบัติเหตุเรือล่มที่ปากอ่าวเมืองตรัง บริเวณบ้านพระม่วง อ.กันตัง แต่มีปรากฏการณ์เกิดขึ้น คือพระพุทธสิหิงค์ ไม่จมน้ำ กลับลอยอยู่ได้บนไม้กระดานเพียงแค่แผ่นเดียว พระนางเลือดขาวจึงสั่งให้ต่อเรือขึ้นมาใหม่ แล้วล่องเรือทวนน้ำไปสู่คลองนางน้อย ก่อนให้สร้างวัดพระศรีสรรเพชญ์พุทธสิหิงค์ หรือวัดพระพุทธสิหิงค์ ในปัจจุบัน เพื่อประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ เมื่อปีพ.ศ.1900 หรือกว่า 650 ปีมาแล้ว

ประธานสภาอบจ. กล่าวต่อว่า หลังจากที่พระพุทธสิหิงค์สูญหายไป 10 ปี เมื่อประมาณปี 2536 สมัยที่ นายภิญโญ เฉลิมนนท์ เป็นผวจ.ตรัง สั่งให้จัดสร้างองค์จำลอง เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระพุทธสิหิงค์เช่นเดิม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวจ.ตรัง ต่อมายังจัดสร้างองค์จำลองขึ้นอีกหลายองค์ในโอกาสต่างๆ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามพระพุทธสิหิงค์ องค์จริงกลับคืนมา แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร กระทั่งนายภิญโญเกษียณอายุราชการไป ต่อมาปี 2549 ในช่วงที่ นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา เป็นผวจ.ตรัง ก็สั่งให้ติดตามพระพุทธสิหิงค์ กลับคืนมาอีกครั้ง จนกระทั่งมีผู้นำเบาะแสมาบอกว่าอยู่ในความครอบครองของใคร แต่นายเชิดพันธ์ ก็ถูกย้ายออกไปเสียก่อน ทำให้เรื่องเงียบหายลง ดังนั้น จึงทำหนังสือถึง ผวจ.ตรัง คนปัจจุบัน เพื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามหรือสืบเบาะแส ว่าอยู่ในความครอบครองของใคร ที่ไหน และอย่างไร

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับพระพุทธสิหิงค์ องค์จริง นั้น ชาวจ.ตรัง ส่วนใหญ่ต่างรู้กันดีว่า ขณะนี้อยู่ในความครอบครองของครอบครัวอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง ของกระทรวงมหาดไทย

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก ข่าวสด