‘ดอน ปรมัตถ์วินัย’ ชี้ ไทบปรับขึ้นเทียร์ 2 ผลงาน ม.44

Home / ข่าวทั่วไป / ‘ดอน ปรมัตถ์วินัย’ ชี้ ไทบปรับขึ้นเทียร์ 2 ผลงาน ม.44

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวเกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2016 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรายงานดังกล่าวได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ใน Tier 2 Watchlist

media-center_other-20160701-180752-0

วันที่ 1 ก.ค.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า รัฐบาลไทยได้กำหนดให้ประเด็นการต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนและด้านมนุษยธรรม มิใช่เพียงเพื่อตอบข้อห่วงกังวลของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่ารัฐบาลไทยจะไม่ยินยอม (zero tolerance) ให้การค้าทาสสมัยใหม่ (Modern Slavery) เกิดขึ้นในสังคมไทย

ในส่วนของการเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ที่ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ใน Tier 2 Watchlist นั้น ถือว่าสอดคล้องกับกระบวนการของฝ่ายไทยที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังในทุกภาคทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกลไกโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในหน่วยงานต่าง ๆ การปฏิบัติตามหลักการ 5P ได้แก่ ๑) ด้านนโยบาย (Policy) ๒) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution) ๓) ด้านการคุ้มครอง (Protection) ๔) ด้านการป้องกัน (Prevention) และ ๕) ด้านความร่วมมือและการสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership)

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า รัฐบาลไทยขอชื่นชมและขอบคุณทุกภาคทุกส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และประชาชนทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า รัฐบาลไทยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาฯ ต่อไป และจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้น

 

ที่มา www.mfa.go.th