ครม. ไฟเขียวแก้กฎหมาย ใครหนีคดีมอบอำนาจอุทธรณ์-ฎีกาไม่ได้

Home / ข่าวทั่วไป / ครม. ไฟเขียวแก้กฎหมาย ใครหนีคดีมอบอำนาจอุทธรณ์-ฎีกาไม่ได้

มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. แก้ไขกฎหมาย ไม่ให้คนที่หนีคดีใช้สิทธิ์มอบอำนาจคนอื่นยื่นอุทธรณ์-ฎีกา ต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล หลังจากที่ผ่านมาจำเลยหนีคดีแต่ยังใช้สิทธิ์ได้อยู่

วันนี้ (12 ก.ค.59) พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในประเด็นการยื่นอุทธรณ์-ฎีกา ของจำเลย ตามที่นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สภานิติบัญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอ

ศาลฎีกา, ศาลอุทธรณ์,

โดยสาระสำคัญดังกล่าวเผยว่า จำเลยจะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้ ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล หากไม่แสดงตนศาลจะไม่รับพิจารณาอุทธรณ์หรือฎีกา ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ต้องการให้จำเลยที่หนีคดี ในระหว่างคดีอยู่ในชั้นศาล สามารถยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้

เนื่องจากการที่จำเลยส่งมอบอำนาจให้ทนายยื่นอุทธรณ์ และฎีกา ไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณาคดีเท่ากับจำเลยดำเนินการเอง อีกทั้งจำเลยหนีคดีแต่ยังใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้ จึงขอให้ออกกฎหมายดังกล่าว