ครม. อนุมัติเพิ่มเงินเยี่ยวยา จนท. เสียชีวิต-ทุพพลภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้

Home / ข่าวทั่วไป / ครม. อนุมัติเพิ่มเงินเยี่ยวยา จนท. เสียชีวิต-ทุพพลภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ครม. เห็นชอบเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต – เพิ่มเงินเยียวยา จนท.ชายแดนใต้ ประสบเหตุ ปี 2547-2552 รับเงินเพิ่ม 5 แสนบาท

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เสนอให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ตั้งขึ้นในรัฐบาลชุดที่แล้ว ในทุกหน่วยงานราชการ

ชายแดนใต้, ทหาร, ข่าวภาคใต้

โดยขอเพิ่มกำลังคน ให้เพียงพอต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการกระจายคนขององค์กรนั้นมาดำเนินงาน เพื่อความกระชับ กะทัดรัด และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการทำงานมิชอบของข้าราชการในแต่ละกระทรวง

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนต้องออกจาราชการ ตั้งแต่ปี 2547-2552 จำนวน 1,228 คน ได้รับเงินทดแทนค่าประกันชีวิต รายละ 5 แสนบาท ภายหลังมีการร้องขอ เพราะระเบียบดังกล่าวออกมาบังคับใช้เมื่อปี 2553

ข่าวจาก INN