ในหลวง-ราชินี ส่งพระราชสาส์นเสียพระทัย เหตุรถพุ่งชนที่ฝรั่งเศส

Home / ข่าวทั่วไป / ในหลวง-ราชินี ส่งพระราชสาส์นเสียพระทัย เหตุรถพุ่งชนที่ฝรั่งเศส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย เหตุจู่โจมสังหารประชาชนที่ฝรั่งเศส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย เหตุจู่โจมสังหารประชาชนที่ฝรั่งเศส ใจความว่า

ข่าวฝรั่งเศส, วันชาติฝรั่งเศส, รถชน

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปรารีส

ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์จู่โจมสังหารประชาชนที่เมืองนีซ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียด้วยใจจริงมายังท่าน
และผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียในเหตุการณ์อันร้ายแรงครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย)
ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

ข่าวจาก INN