ระวัง ! พัทลุงไข้เลือดออกระบาดรุนแรง พบป่วยแล้ว 100 ราย

Home / ข่าวทั่วไป / ระวัง ! พัทลุงไข้เลือดออกระบาดรุนแรง พบป่วยแล้ว 100 ราย

ระวัง ! พัทลุง ‘ไข้เลือดออก’ เริ่มระบาดรุนแรง พบผู้ป่วยแล้วนับ 100 ราย โดยเฉพาะในอำเภอตะโหมด

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเริ่มพุ่งแรง ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วนับ 100 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอตะโหมด เป็นพื้นที่ที่ระบาดรุนแรงที่สุด ภายใน 1 สัปดาห์ มีผู้ป่วยเกิดขึ้นแล้ว 24 ราย และกำลังทยอยป่วยเพิ่ม เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมโรคดังกล่าวได้ ทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะชาวสวนยางพาราเริ่มวิตกกังวล

722456-01

ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (มอ.) พร้อม พญ.เสาวภา ศรีใส และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ได้ลงพื้นที่ ให้ความรู้กับชาวบ้าน และ อสม.ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเล้าเป็ด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่มีการระบาดอย่างรุนแรงขณะนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน และรณรงค์ให้ชาวบ้านตื่นตัวเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแล้วในขณะนี้

สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – พฤษภาคม 2559 มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 116 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 22.21 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอตะโหมด รองลงมาคืออำเภอเมือง อำเภอปากพะยูน และอำเภอเขาชัยสน ตามลำดับ

ส่วน อำเภอศรีนครินทร์ ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย และจากการวิเคราะห์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าอำเภอตะโหมด อำเภอเมืองพัทลุง มีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก รองลงมาคือ อำเภอควนขนุน และอำเภอเขาชัยสน อีกทั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม มักจะเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงสุด

 

ที่มา  INN

MThai News