เตือน 7 จว. ภาคใต้ระวัง ‘ไข้เลือดออก’ เสียชีวิตแล้ว 6 ราย

Home / ข่าวทั่วไป / เตือน 7 จว. ภาคใต้ระวัง ‘ไข้เลือดออก’ เสียชีวิตแล้ว 6 ราย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เตือน 7 จังหวัดใต้ตอนล่าง ระวังโรคไข้เลือดออกฤดูฝน ตายแล้ว 6 สงขลา สูงสุด

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ในช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้ กำลังเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดแอ่งน้ำขังบริเวณนอกบ้าน โดยจะวางไข่อยู่ตามเศษวัสดุ เศษภาชนะต่าง ๆ กล่องโฟม จานรองกระถางต้นไม้ กาบไม้ และยางรถยนต์ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ยุงอาจจะวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง ซึ่งเป็นน้ำนิ่งใสและสะอาด น้ำฝนเป็นน้ำที่ยุงลายชอบวางไข่มากที่สุด เมื่อจำนวนยุงลายเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสกัดคนและแพร่โรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เพราะประชาชนทุกวัยเสี่ยงพอ ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ งสามารถเป็นโรคไข้เลือดออกได้

725085-01

ทั้งนี้ประชาชนจึงต้องดูแลบ้านเรือนของตนเอง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน้ำ เก็บบ้าน เก็บขยะ จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 7 จังหวัดตอนล่างระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2559 พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วทั้งสิ้น 3,124 ราย เสียชีวิต 6 ราย โดยพบผู้ป่วยมากที่สุด คือ จ.สงขลา จำนวน 1,196 ราย เสียชีวิต 2 ราย รองลงมาคือ จ.นราธิวาส จำนวน 537 ราย เสียชีวิต 1 ราย จ.ปัตตานี จำนวน 388 ราย จ.ตรัง จำนวน 345 ราย เสียชีวิต 1 ราย จ.พัทลุง จำนวน 321 ราย จ.ยะลา จำนวน 182 ราย เสียชีวิต 1 ราย และ จ.สตูล จำนวน 155 เสียชีวิต 1 ราย ตามลำดับ

ที่มา… INN

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News