โพลล์เผยเด็ก ม.ปลาย หนุนเปลี่ยนระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Home / ข่าวทั่วไป / โพลล์เผยเด็ก ม.ปลาย หนุนเปลี่ยนระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจนักเรียน ม.ปลาย ส่วนใหญ่ เห็นด้วยเปลี่ยนระบบสอบเข้ามหาวิทลัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เท่าเทียม แต่ยังไม่แน่ใจ นำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาได้จริง

วันนี้ (17 ก.ย. 59) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพลล์ ได้ออกมาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ม.ปลาย ถึงเรื่อง ‘นักเรียน ม.ปลายคิดอย่างไร กับการเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2561’ โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนที่เรียนอยู่ชั้น ม.4 – ม.6 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,218 คน ในระหว่างวันที่ 8-14 ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า

เอนทรานซ์, แอดมิชชั่น, สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ร้อยละ 71.8 เห็นด้วย กับการเปลี่ยนแปลงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่โดยเปลี่ยนจากระบบแอดมิชชั่น
เพื่อสามารถลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เท่าเทียมในการสอบระหว่างนักเรียนที่มีฐานะทางบ้านดี กับนักเรียนที่มีฐานะทางบ้านด้อยกว่าได้  ร้อยละ 53.5 มองว่า มีผลต่อการเตรียมตัวสอบ เพราะทำให้ต้องวางแผนการอ่านหนังสือใหม่ทั้งหมด

ร้อยละ 46.5 เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบ เพราะมีเวลาเตรียมตัวเท่าเทียมกัน ไม่ต้องสอบหลายครั้ง
ส่วนร้อยละ 47.0 เป็นกังวลมาก เพราะระบบใหม่ไม่มีโอกาสสอบแก้ตัว
ร้อยละ 25.5 มองว่าโอกาส/ตัวเลือกในการสอบติดมหาวิทยาลัยของรัฐน้อยลง

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าระบบใหม่จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของไทยได้หรือไม่
ร้อยละ 28.6 คิดว่าได้
ร้อยละ 23.2 คิดว่าไม่ได้
มีถึงร้อยละ 48.2 ระบุ ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้เรื่องที่คิดว่าการศึกษาไทยควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด
ร้อยละ 23.2 ควรลดเนื้อหาที่ไม่จำเป็น ลดทฤษฎี เพิ่มการปฏิบัติและการนำไปใช้ได้จริง
ร้อยละ 17.5 ประสิทธิภาพในการสอนผู้สอน การใช้สื่อและเทคนิคในการสอนของครูเพื่อสื่อให้นักเรียนเข้าใจ
ร้อยละ 17.2 ควรสอบเท่าที่จำเป็น ออกข้อสอบถูกต้องมีมาตรฐาน ไม่ควรเกินจากหลักสูตรที่เรียน

สำหรับการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่จะมาแทนระบบแอดมิชชั่นนั้น เป็นการสอบแบบเอนทรานซ์เดิม โดยมีลักษณะพอจบม.6 หรือสอบเทียบ สามารถสอบ Entrance ได้ โดยเลือกคณะที่อยากได้ไปเลย 4 อันดับ และมีการสอบครั้งเดียว ตามวิชาบังคับของคณะที่เราเลือกว่าคณะนั้นๆ ที่เราต้องการมีสอบตัวอะไรบ้าง แต่สอบได้ครั้งเดียว ไม่มีการแก้ตัว เอนท์ติดไม่ติด รอลุ้นวันประกาศผลเลยทีเดียว

ขณะที่ระบบแอดมิชชันที่ใช้ในปัจจุบัน ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้จะใช้มาหลายปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีปรับเปลี่ยน อย่างปี 2552 องค์ประกอบ และค่าน้ำหนักคะแนนจะประกอบด้วยจีพีเอเอ็กซ์ 20%, O-NET 30%, GAT 10-50%, PAT 0-40% รวมทั้งสิ้น 100%