นายกฯคาดไทยติดหวัด 2009 พุ่งวันละหมื่น

Home / ข่าวทั่วไป / นายกฯคาดไทยติดหวัด 2009 พุ่งวันละหมื่น

wadd2009apisit

รมว.สธ.ถกผู้ว่าฯทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ระบาด

เมื่อเวลา 08.30น. วันที่ 22 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการรับมือการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ในขณะนี้ว่า ก็ต้องเรียนตรงๆว่าการระบาดถ้าดูจากที่ฝ่ายวิชาการเขาดูสถิติระดับโลก เขาคิดว่าในที่สุดประมาณร้อยละ 40 ของคนจะได้รับผลกระทบ เพราะฉะนั้นตัวเลขจึงค่อนข้างสูงเราก็จะพยายามไม่ให้ไปถึงจุดนั้น ในส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อของเราวันเดียวกันนี้กระทรวงสาธารณสุขจะมีการแถลง อีกครั้ง? แต่อย่างที่เคยบอกไว้ว่าตัวเลขที่มีการประกาศออกมานั้นเป็นตัวเลขที่ส่งไป ยังห้องแล็บ ซึ่งความจริงอาจไม่ตรงกัน จากการสอบถามฝ่ายวิชาการในส่วนของประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อวันน่าจะอยู่ที่ หลักหมื่น ตอนนี้ที่ต้องเร่งซึ่งผมได้บอกกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วคือระบบการจ่ายยาเพราะ การแพร่ระบาดจะออกไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันตกค่อนข้างมาก

ที่กระทรวงมหาดไทย นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธานศูนย์ปฎิบัติการไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1 เอ็น 1 ระดับจังหวัด รวมทั้ง นายแพทย์สาธารณสุข แพทย์ และพยาบาล เพื่อชี้แจงมาตรการเร่งด่วนในการคัดกรองผู้ป่วย การป้องกัน การดูแล และรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ เพื่อความเข้มข้นในการควบคุมการแพร่ระบาด

นายวิทยา กล่าวว่า การขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1 .ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานศูนย์ปฎิบัติการ ต้องเรียกประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ถึง 3 ครั้ง? ให้แต่ละจังหวัดมีการคัดครองนักเรียนป่วย และการคัดกรองผู้ป่วยทั่วไป ทั้งในโรงพยาบาล สถานประกอบการต่างๆ? เพื่อแยกผู้ป่วยให้หยุดรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ ในส่วนของผู้ปกครองที่ต้องดูแลลูกที่ป่วย สามารถหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เสียสิทธิใดๆ

2. เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว วิทยุหลัก และวิทยุชุมชน ให้ประชาชนทราบถึงอาการ ดูแลตัวเอง ตลอดจนรณรงค์ให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย อยู่บ้านครบ 7 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่มีไข้ 3. ให้เลื่อนจัดมหรสพ และกิจกรรมในจังหวัด ที่มีการแพร่ระบาดมาก 4. ใช้มาตรการทางกฎหมายผ่านข้อบัญญัติแต่ละท้องถิ่นในการดูแลความสะอาดสถานที่ ต่างๆ เช่น ตลาด โรงเรียน โรงฆ่าสัตว์ ศูนย์การค้า สถานบันเทิง และร้านเกม 5.ให้แต่ละจังหวัดประเมินผลการระบาดของโรค โดยวัดจากอัตราป่วยและผู้เสียชีวิตเทียบกับจำนวนประชากรแต่ละจังหวัดเป็นราย สัปดาห์

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก ข่าวสด