ลำปางเตือนหลังน้ำเต็มเขื่อนพุ่งไม่หยุดทะลุ100%

Home / ข่าวทั่วไป / ลำปางเตือนหลังน้ำเต็มเขื่อนพุ่งไม่หยุดทะลุ100%

ผอ.ชลประทาน ลำปาง เร่งเตือนประชาชน หลังเขื่อนใหญ่น้ำเต็มเขื่อนพุ่งไม่หยุดน้ำทะลุ 100%

นายเสรี คงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ได้ส่งหนังสือเตือนไปยัง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง เรื่อง ขอแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำวัง ด้วยในระยะนี้มีปริมาณฝนตกสะสมในเขตที่จังหวัดลำปาง ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่ง คือ เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำที่มากขึ้น

734826-01

อย่างไรก็ตาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จึงเห็นสมควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณที่อยู่ริมตลิ่งน้ำวังทั้งสองฝั่งอาจจะเกิดน้ำไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ รายงานสถานการณ์ล่าสุด เขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความจุ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำปัจจุบัน 170 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 100% และที่เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง ความจุ 106 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำปัจจุบัน 77 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 72% จึงทำให้เขื่อนกิ่วลม มีการระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำวังโดยเปิดประตู 5 บาน ระบายน้ำ 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที