LINE ประเทศไทย ขอความร่วมมือ รับข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ

Home / ข่าวทั่วไป / LINE ประเทศไทย ขอความร่วมมือ รับข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ

LINE ประเทศไทย ขอความร่วมมือ รับข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ

s__475228

LINE ประเทศไทย ออกประกาศขอความร่วมมือผู้ใช้แอพพลิเคชั่น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร และการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมไลน์

โดยเฉพาะการส่งต่อข้อความที่กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริง ซึ่งอาจนำไปสู่การรับรู้เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดได้

อย่างไรก็ตาม การรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางโลกออนไลน์ มักมีทั้งข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องเท็จ ดังนั้นประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้น