ครม.เห็นชอบ ปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

Home / ข่าวการเมือง, ข่าวทั่วไป / ครม.เห็นชอบ ปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ครม. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

737396-01

โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 หลังคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณาปัญหาความเหลื่อมล้ำในการได้รับเงินเดือนของข้าราชการประเภทต่างๆ แล้วเห็นว่า การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูง (เงินเดือนตัน) ในอัตราที่ต่ำกว่าข้าราชการประเภทอื่น ถือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นสมควรที่จะกำหนดให้ข้าราชการดังกล่าวได้รับการเยียวยา

ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุด หรือ เงินเดือนตัน จะให้ได้รับในอัตราเงินเดือนขั้นสูงกว่าของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

ที่มา  INN

MThai  News