เปิดขั้นตอน การเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

Home / ข่าวทั่วไป / เปิดขั้นตอน การเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

ตามที่มีพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.2559 เป็นต้นไป เวลา 08.00-21.00 น.ทุกวัน (ยกเว้นช่วงมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท) นั้น

ข่าวในหลวง, ในหลวงรัชกาลที่9, ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

สำนักพระราชวังแจ้งว่า เส้นทางการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ จะให้ขบวนประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งเดินมาจากมณฑลพิธีสนามหลวงเข้ามาทางประตูวิเศษไชยศรี ผ่านประตูพิมานไชยศรี จากนั้นเลี้ยวขวาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถึงประตูกำแพงแก้วด้านตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดแถวเพื่อให้ประชาชนเข้าไปกราบพระบรมศพ

จากนั้นให้เดินผ่านประตูกำแพงแก้วด้านตะวันออกเพื่อขึ้นสู่พระที่นั่งด้านมุขตะวันออกของพระที่นั่งไปถวายสักการะพระบรมศพ โดยเมื่อเข้าสู่ภายในพระที่นั่ง ตรงหน้าพระศพให้กราบพระบรมศพหนึ่งครั้งโดยไม่แบมือ จากนั้นให้กราบพระพุทธรูป ประจำพระชนมวาร ที่ประดิษฐานใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 ครั้ง

เสร็จแล้วให้ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางมุขด้านเหนือ เลี้ยวซ้ายออกประตูกำแพงแก้ว ด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้นให้เดินออกจากพระบรมมหาราชวังสู่ถนนมหาราช ทางประตูศรีสุนทร และประตูเทวาภิรมย์ ตามลำดับ

ทั้งนี้การเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทางสำนักพระราชวังได้ขอความร่วมมือกับประชาชนทุกคนด้วยการห้ามบันทึกภาพใดๆ อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย. 2559 สำนักพระราชวังอาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางในการเข้าพระบรมมหาราชวังใหม่ รอการแจ้งประชาสัมพันธ์จากสำนักพระราชวังอีกครั้ง

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News