เตือนผู้ขับขี่รถยนต์มาร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพ ดูแลตัวเองก่อนเดินทาง

Home / ข่าวทั่วไป / เตือนผู้ขับขี่รถยนต์มาร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพ ดูแลตัวเองก่อนเดินทาง

อธิบดีกรมคุมโรค เผย ผู้ขับขี่รถยนต์เข้ามาเพื่อร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพ ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนเดินทางไกล

740362-01
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้มีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนมาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถเหมามาเป็นหมู่คณะ และรถยนต์ส่วนตัว

ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ให้ความรู้ แจกแผ่นพับ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และคำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคตามสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก โดยเฉพาะจุดปล่อยรถโดยสาร ซึ่งทำให้ในระยะนี้มีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ประกอบกับยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอบัติเหตุได้ง่าย ยิ่งเป็นการขับระยะไกลด้วย ผู้ขับขี่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางไกล ดังนี้ 1.เตรียมคนขับ โดยพักผ่อนให้เพียงพอ ควรมีการแวะพักเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ เพื่อป้องกันอาการง่วงนอน และต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮลล์ทุกชนิดหรือทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น

2.เตรียมสภาพรถ โดยการตรวจลมยาง ไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยว ตรวจระบบเบรกให้มีความสมบูรณ์และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ตรวจสอบน้ำกลั่นในหม้อแบตเตอรี่ เติมน้ำมันเครื่องให้พร้อม และควรมีเครื่องมือประจำรถและอะไหล่ต่างๆ สำรองติดรถเอาไว้

 

ที่มา  INN