ฮือฮา! จุฬาฯ เปิดหลักสูตร ‘การตายอย่างมีคุณภาพ’

Home / ข่าวทั่วไป / ฮือฮา! จุฬาฯ เปิดหลักสูตร ‘การตายอย่างมีคุณภาพ’

ฮือฮา! จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรใหม่ ชื่อวิชา “การตายอย่างมีคุณภาพ”

วันนี้(22 พ.ย.) โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ชื่อวิชาใหม่ในหมวดวิชาเลือกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อว่า “การตายอย่างมีคุณภาพ” หรือ Beautiful Death โดยวิชานี้สอนให้เข้าใจความหมายของการตายที่ไม่มีใครสามารถขอต่อเวลาได้ ต้องทำทุกวินาทีให้มีคุณค่า กล้าเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต วิชานี้ไม่ได้สอนให้คนฆ่าตัวตาย แต่ต้องรู้ว่าก่อนตายนั้นควรทำอย่างไรกับชีวิตให้ดีที่สุด เห็นคุณค่าชีวิตของตนเองและผู้อื่น


หลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน มีนิสิตให้ความสนใจจำนวนมาก แต่จำกัดไม่เกิน 100 คน เริ่มเรียนครั้งแรกเดือน ม.ค. ประยุกต์องค์ความรู้จากวิชา “มรณศึกษา” มาปรับให้เข้ากับยุคสมัย กระบวนการสอนเน้นการทำกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนมากกว่านั่งจดเลคเชอร์ พร้อมทั้งนำความเชื่อเกี่ยวกับความตายของแต่ละศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม สอดแทรกในรายวิชาด้วย

 

ที่มา สำนักข่าวไทย

MThai News