รู้หรือไม่? เลือกประกันชีวิตอย่างไร ให้เหมาะสมตามช่วงวัย

Home / การตลาด, ข่าวทั่วไป, สกู๊ปข่าว, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รู้หรือไม่? เลือกประกันชีวิตอย่างไร ให้เหมาะสมตามช่วงวัย

รู้หรือไม่? เลือกประกันชีวิตอย่างไร ให้เหมาะสมตามช่วงวัย

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประกันชีวิตเป็นเรื่องสำคัญในการรองรับเรื่องที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ทุกเมื่อ แต่ประกันแบบไหนล่ะที่เหมาะกับเรา ซึ่งในวันนี้ MThai News ได้มีโอกาสไปเข้าคอร์สเรียนรู้เรื่องของประกันกับไทยพานิชย์ประกันชีวิต เราจึงขอนำเนื้อหาบางส่วนบางตอนที่เป็นประโยชน์ในการเลือกแบบประกันให้เหมาะสมกับตัวเองในช่วงวัยต่างๆ มาให้ได้ศึกษากันค่ะ

สำหรับ การเลือกทำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยแก่ผู้บริโภคคนไทย ควรพิจารณาถึงความต้องการเฉพาะในแต่ละช่วงวัยเป็นหลัก ได้แก่

1. วัยทำงาน ควรพิจารณาแบบประกันเพื่อความคุ้มครองชีวิต เพราะจ่ายเบี้ยประกันไม่สูง และสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย เช่น คุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายแรง และคุ้มครองอุบัติเหตุ

2. วัยเริ่มมั่นคง ควรพิจารณาหาแบบประกันแบบสะสมทรัพย์ หรือ บำนาญ เพราะเมื่อรายได้เพิ่มมากขึ้น ภาระด้านภาษีก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการทำประกันสำหรับช่วงวัยดังกล่าว ควรเลือกพิจารณาแบบประกันสะสมทรัพย์ หรือ ประกันบำนาญ เพื่อลดภาระทางภาษี และเป็นการออมเงินเพื่ออนาคตไปด้วยในตัว

45319

3. วัยเริ่มสร้างครอบครัว ควรพิจารณาวางแผนหาแบบประกันชดเชยรายได้และคุ้มครองชีวิต เพราะเป็นอีกช่วงชีวิตที่ต้องหันมาพิจารณาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว ดังนั้นควรเตรียมรับภาระที่จะเพิ่มมากขึ้น ด้วยการเลือกทำประกันชีวิตแบบชดเชยรายได้ เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เป็นผลให้ขาดรายได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และควรพิจารณาในส่วนของประกันแบบคุ้มครองชีวิตเพิ่มเติม เพื่อให้ผลประโยชน์และวงเงินคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับคนในครอบครัว

4. วัยเริ่มขยายครอบครัว มีบุตร ควรพิจารณาแบบประกันเพื่อดูแลสุขภาพบุตร เพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ควรเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การเจ็บป่วย หรือปัญหาสุขภาพของบุตร ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกกรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับลูก เพื่อลดภาระทางการเงินด้านค่ารักษาพยาบาล

5. วัยใกล้เกษียณ ควรเตรียมความพร้อมด้วยการเลือกแบบประกันชีวิตบำนาญ เพราะเป็นช่วงวัยที่ทุกคนควรให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเป็นเรื่องที่จำเป็น ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงทางการเงินในยามเกษียณ

45321

ดังนั้น ผู้บริโภคควรเลือกความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุดและควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อยกเว้นของกรมธรรม์นั้น ๆ และควรประมาณรายรับเพื่อสามารถจ่ายเบี้ยได้ครบตลอดอายุสัญญา โดยสามารศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคก่อนและหลังการซื้อประกันชีวิต อาทิ สัญญาประกันภัย สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน หรือ การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ เป็นต้น เพื่อทำให้กระบวนการเลือกซื้อประกันชีวิตเกิดประโยชน์ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า ที่จะเป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของกรมธรรม์ในระยะยาวและส่งผลดีต่อคุณภาพของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ การเลือกซื้อประกันชีวิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับช่วงวัย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยบริหารจัดการและถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการวางแผนทางการเงิน นำไปสู่การสร้างวินัยการออมระยะยาวรวมถึงการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม สามารถเลือกค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการวางแผนการเงินและประกันชีวิตเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.scblife.co.th

 

 

MThai News