ดุสิตโพล เผยคนยึดชีวิตพอเพียงเสียสละอดทน ตามแนว ‘ในหลวง ร.9’

Home / ข่าวทั่วไป / ดุสิตโพล เผยคนยึดชีวิตพอเพียงเสียสละอดทน ตามแนว ‘ในหลวง ร.9’

สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจ ประชาชน 94.78% ยึดแบบอย่าง ร.9 ใช้ชีวิตพอเพียง 86.38% เสียสละ อดทน 80.22% ระบุ ทำความดี เป็นคนดีของสังคม

วันนี้(27 พ.ย.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,608 คน เรื่อง “สิ่งที่ประชาชนยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตจากในหลวง ร.9”  ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 26 พ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า “10 แบบอย่าง” ที่ประชาชนยึดถือในการดำเนินชีวิตจากในหลวง ร.9

โดยประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.78 ระบุ ประหยัด ใช้ชีวิตแบบพอเพียง รองลงมา ร้อยละ 86.38 ระบุ เสียสละ อดทน ร้อยละ  80.22 ระบุ ทำความดี เป็นคนดีของสังคม ร้อยละ 70.34 ระบุ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 68.1 ระบุ รักและสามัคคี มีน้ำใจต่อกันร้อยละ 67.35 ระบุรักและสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน  ร้อยละ 66.98 ระบุ กตัญญูต่อบิดามารดา รักครอบครัว ร้อยละ 62.31 ระบุ มีสติ ใช้ปัญญา ร้อยละ 59.89 ระบุปลูกต้นไม้ ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม และ ร้อยละ 58.02 ระบุ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

ที่มา INN

MThai News