เชิญชวน นักเรียน – นักศึกษา ประกวดเรียงความ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Home / ข่าวทั่วไป / เชิญชวน นักเรียน – นักศึกษา ประกวดเรียงความ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

กระทรวงการต่างประเทศเชิญชวน นักเรียน – นักศึกษา ส่งผลงานร่วมประกวดเรียงความ เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

747147-01

รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบขององค์การสหประชาชาติภายในปี ค.ศ. 2030 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับ จะได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และมีสิทธิ์ได้รับเลือกไปดูงานการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศ ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2559 ที่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-203-500 ต่อ 40009,42004-06 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mfa.go.th และ www.tica.thaigov.net

MThai News