มหิดลยันชัด!! ไม่แจกทุน นางฟ้าชุดนักเรียน แต่เชิดชูเกียรติด้านอื่นแทน

Home / ข่าวทั่วไป / มหิดลยันชัด!! ไม่แจกทุน นางฟ้าชุดนักเรียน แต่เชิดชูเกียรติด้านอื่นแทน

ม.มหิดล ยืนยัน ไม่มีการให้ทุนและโควตาเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กับ 2 นักเรียนที่วิ่งไปช่วยสุนัขถูกรถชนที่สงขลา แต่ขอชื่นชมเชิดชูเกียรติในความดีมีเมตตาของเด็กด้านอื่นแทน
หลังเกิดเป็นที่ฮือฮาและส่งต่อเรื่องราวสุดประทับใจ ภายหลังปรากฏคลิปของนักเรียนหญิงคนหนึ่งเข้าไปช่วยสุนัขถูกรถชนกลางถนนโดยที่มีเพื่อนกันรถให้ จนคนที่พบเห็นต่างยกย่องให้เป็นนางฟ้าตัวจริง จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นักเรียนทั้ง 2 สังกัดอยู่ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้ติดต่อมอบทุนการศึกษาและให้โควตาเรียนต่อที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จนเกิดเป็นเรื่องราวดีๆ และชื่นชมจำนวนมากนั้น

(อ่านข่าว : ผลของการทำดี! ม.มหิดล ให้ทุนนางฟ้าชุดนักเรียน ช่วยสุนัขถูกชนกลางถนน )

ล่าสุดเฟซบุ๊ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่า ขอเรียนแจ้งว่าข้อความเรื่องเกี่ยวกับการให้ทุนและโควต้าเรียนในคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยรายละเอียดอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลขอชื่นชม น.ส.วรรณภา มาณะการณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ที่มีเมตตาช่วยเหลือสุนัขถูกรถชนบาดเจ็บอยู่กลางถนน นับเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม แต่ทั้งนี้คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมิได้ดำเนินการตามที่ปรากฏเป็นข่าวในเรื่องทันเรียนและโควต้าการเข้าเรียนแต่อย่างใด

สำหรับข้อความทั้งหมดที่ทาง  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ชี้แจงมีดังนี้

จากข่าวกระแสสังคมที่กล่าวถึงวีรกรรมของนักเรียนสองคน ผู้เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยสุนัขที่ประสบอุบัติเหตุและมีการเสนอให้ทุนเรียนต่อในคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น

คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อการกระทำของนักเรียนดังกล่าว ที่มีเมตตาต่อสัตว์ อันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเป็นสัตวแพทย์ที่ดี นอกเหนือไปจากความรู้ทางวิชาการด้านอื่นๆ ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

โดยในการรับเข้าศึกษาต่อในสาขาสัตวแพทยศาสตร์นั้น จักต้องนำคุณสมบัติทั้งสองส่วนนี้มาประกอบกัน และเป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิสามารถพิจารณารับเข้าศึกษาด้วยคุณสมบัติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ได้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่เคยติดต่อหรือยื่นข้อเสนอในการรับหรือให้ทุนกับนักเรียนทั้งสองเพื่อเข้าศึกษาตามที่ตกเป็นข่าวแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงกับอาจารย์ หรือกับนักเรียน ดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่เป็นความจริง

ทั้งนี้คณะฯ ยังคงเห็นถึงความดีงามของนักเรียนทั้งสอง ซึ่งควรทำการบันทึกไว้ในแฟ้มสะสมความดีงามประจำตัวของนักเรียน อันจักนำมาใช้ประกอบในการสมัครเข้าเรียนต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ของสถาบันต่างๆ ร่วมกับวิชาสอบคะแนนสามัญ

อนึ่ง รองศาสตราจารย์นายสัตว์แพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การสวนสัตว์ฯ เห็นสมควรให้กำลังใจและเชิดชูความดีงาม

และแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการทำความดีย่อมมีคนมองเห็น จึงพิจารณามอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง พร้อมให้โอกาสนักเรียนทั้งสองคนได้เข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อการเรียนรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์และการเป็นสัตวแพทย์ โดยสวนสัตว์สงขลาหนึ่งในสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์จักได้ประสานต่อไป

จึงเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง มายังพี่น้องประชาชนทุกท่าน

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

22 ธันวาคม 2559