มูลนิธิปวีณาสรุปข้อมูลปี 2559 พบเด็ก 2 เดือนถูกพ่อทำร้าย – ลูกสาวทารุณแม่ 84 ปี

Home / ข่าวทั่วไป / มูลนิธิปวีณาสรุปข้อมูลปี 2559 พบเด็ก 2 เดือนถูกพ่อทำร้าย – ลูกสาวทารุณแม่ 84 ปี

มูลนิธิปวีณา สรุปข้อมูลประจำปี 2559 พบเด็ก 2 เดือนถูกพ่อทำร้าย ขณะที่ลูกสาวทารุณแม่วัย 84 ปี

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ระบุว่า เรื่องทารุณกรรม ทำร้ายร่างกาย กักขัง มูลนิธิปวีณาฯรับร้องทุกข์ถึง 939 ราย เฉลี่ยรับเรื่องร้องทุกข์วันละ 3 ราย สถิติสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว 212 ราย แบ่งเป็น เด็กถูกทำร้ายร่างกายและทารุณกรรม ซึ่งเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายอายุต่ำสุด 2 เดือน ผู้ทำร้ายคือ พ่อ สาเหตุเพราะติดยาเสพติด

และผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายและทารุณกรรม ซึ่งผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายอายุมากสุด 84 ปี ผู้ทำร้ายคือ ลูกสาว ส่วนสาเหตุการกระทำความรุนแรง ทารุณกรรม กักขัง ส่วนใหญ่เกิดจากความเครียด, เมาสุรา, เสพยาเสพติด, หึงหวง ส่วนปัญหาครอบครัว มูลนิธิปวีณาฯรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึง 1,540 ราย ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วกว่า 1 เท่าตัว ส่วนใหญ่สาเหตุมาจากปัญหาจากยาเสพติด ปัญหาจากการฟ้องหย่า ปัญหาจากการแย่งบุตร ปัญหาจากการท้องแล้วไม่รับผิดชอบ ปัญหาจากการไม่ส่งเสียหรือดูแลบุตร และครอบครัว

สำหรับเรื่องค้ามนุษย์ ค้าประเวณี มูลนิธิปวีณาฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์ถึง 176 ราย เฉลี่ยรับเรื่องร้องทุกข์เดือนละ 15 ราย ลดลงจากปีที่แล้ว 24 ราย เนื่องจากรัฐบาลได้หันมาแก้ไขปัญหาและปราบปรามอย่างจริงจังมากขึ้น แต่ทั้งนี้ยังคงมีเหยื่อหญิงสาวทั้งที่สมัครใจและถูกล่อลวงร้องขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิปในส่วนคนที่สมัครใจที่จะเดินทางไปทำงานนวดและค้าประเวณียังต่างประเทศ เมื่อเดินทางไปถึงพบว่ารายได้หรือความเป็นอยู่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ก็จะร้องขอความช่วยเหลือ ถูกบังคับทำให้ทำงานใช้หนี้ เหยื่อเหล่านี้ก็จะแจ้งร้องขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิฯ จากนั้นมูลนิธิฯ ได้ประสานกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อที่ให้การช่วยเหลือได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ซึ่งประเทศที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีมากที่สุด คือ บาห์เรน, เกาหลีใต้ และ มาเลเซีย ตามลำดับ