ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ยัน!! น้ำประปานำมาหุงข้าวได้ ไร้สารก่อมะเร็ง

Home / ข่าวทั่วไป / ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ยัน!! น้ำประปานำมาหุงข้าวได้ ไร้สารก่อมะเร็ง

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ยัน น้ำประปานำมาหุงข้าวได้ ไร้สารก่อมะเร็ง ขอผู้บริโภคสบายใจ

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยว่า กรณีการแชร์ข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย ว่า การนำน้ำประปามาหุงข้าวจะปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งหรือไม่นั้น ทางสถาบันอาหารร่วมกับการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ทดสอบหุงข้าวด้วยน้ำประปาเพื่อตรวจวิเคราะห์สารไตรฮาโลมีเทนในน้ำประปา น้ำซาวข้าว ในน้ำหุงข้าว ในข้าวสาร และในข้าวหุงสุก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และประชาชนผู้บริโภคในวงกว้างและจากการทดลองนี้สรุปว่าการใช้น้ำประปาหุงข้าว ไม่ทำให้มีปริมาณสารไตรฮาโลมีเทนรวมเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคสบายใจได้ว่าสามารถนำน้ำประปามาหุงข้าวได้ ไม่เสี่ยงเกิดมะเร็งจากสารไตรฮาโลมีเทนอย่างแน่นอน

ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาค ยืนยันว่า น้ำประปาปลอดภัยใช้หุงข้าวได้ แม้ว่าการเกิดสารไตรฮาโลมีเทนจะเกิดขึ้นจากคลอรีน ทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในน้ำแล้วยังขึ้นกับอีกหลายปัจจัย เมื่อเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปา ปริมาณสารอินทรีย์จะถูกกำจัดจนเหลือน้อยมาก และคลอรีนอิสระคงเหลือและไตรฮาโลมีเทนในน้ำจะระเหยออกได้ง่ายมาก เมื่อสัมผัสอากาศหรือความร้อนจากการหุงต้ม คลอรีนจึงแทบไม่เหลืออยู่ในน้ำเลย

ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดสารไตรฮาโลมีเทน เนื่องจากการนำน้ำประปาที่มีคลอรีนมาใช้ประกอบอาหารจึงน้อยมาก ๆ อีกทั้ง กปภ. ได้ทดสอบหาปริมาณไตรฮาโลมีเทนควบคู่กับคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาอยู่เป็นประจำพบอยู่ในเกณฑ์องค์การอนามัยโลกกำหนด จึงวางใจได้ว่าน้ำประปาปลอดภัย