วัคซีนหวัด2009 ใช้ไม่ได้ใน 5 กลุ่มเสี่ยง

Home / ข่าวทั่วไป / วัคซีนหวัด2009 ใช้ไม่ได้ใน 5 กลุ่มเสี่ยง

wadd2009wakseen

รมว.สธ. รับ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่ไทยผลิต แบบพ่น ไม่สามารถใช้ได้ในประชาชน 5 กลุ่มเสี่ยง

นาย วิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข ยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเชื้อเป็น ใช้แบบพ่นเข้าจมูกที่ไทยผลิตขึ้นใช้เองภายในประเทศ ไม่สามารถใช้ป้องกันให้ครอบคลุมกับประชาชน 5 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่กลุ่มที่แพ้ไข่ทุกชนิด กลุ่มที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหอบหืด กลุ่มที่มีอายุเกิน 49 ปีขึ้นไป กลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จึงเสนอแนะแนวทางแก้ไข คือ ให้สั่งซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แบบชนิดฉีด เชื้อตาย เพิ่มเติมจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการสำรองวัคซีนให้มีเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ยังได้เสนอให้ไทย เตรียมการผลิตวัคซีนเพิ่มอีก 4 ชนิด ได้แก่ วัคซีนไข้เลือดออก วัคซีนไข้สมองอักเสบ วัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ และวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยักไวรัสลงตับอักเสบบี

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก ไอเอ็นเอ็น