จันทบุรีเปิดเทศกาล ขึ้นเขาคิชฌกูฎ 26 ม.ค.-28 มี.ค. 60

Home / ข่าวทั่วไป / จันทบุรีเปิดเทศกาล ขึ้นเขาคิชฌกูฎ 26 ม.ค.-28 มี.ค. 60

จังหวัดจันทบุรี เตรียมจัดงานเทศกาลนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทพลวง อ.เขาคิชฌกูฎ 28 มกราคม ถึง 28 มีนาคม 2560

จังหวัดจันทบุรี เตรียมจัดงานเทศกาลนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทพลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี โดยกำหนดเปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ขึ้นไปบนยอดเขากราบไหว้ขอพร รอยพระพุทธบาท ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 28 มีนาคม 2560 รวม 60 วัน

ทั้งนี้ รอยพระพุทธบาทพลวง บนยอดเขาคิชฌกูฏ ถูกค้นพบในราวปี พ.ศ.2397 หรือเมื่อประมาณ 162 ปีมาแล้ว ต่อมาในปี 2515หลวงพ่อเขียน หรือ พระครูธรรมสรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดกระทิงและอดีตเจ้าคณะอำเภอมะขาม ที่มรณภาพไปเมื่อ 28 เมษายน 2555 ได้บุกเบิกทางขึ้น และนำรถยนต์ขึ้นเขาเป็นครั้งแรกก่อนจะค่อย ๆ พัฒนาเส้นทางขึ้นยอดเขาให้ดีขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น มาจนถึงปัจจุบัน สำหรับรอยพระพุทธบาทแห่งนี้มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร

ประดิษฐานอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,050 เมตร นับเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งปรากฏอยู่บนหินก้อนใหญ่ ใกล้กันนั้นมีหินลูกพระบาท หรือ หินลูกบาตร ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นร่มเงาให้แก่รอยพระพุทธบาท เชื่อกันว่าการได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฏ เปรียบได้กับการได้เข้าเฝ้าองค์พระศาสดา ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ในปีที่ผ่านมามีสถิติจำนวนนักแสวงบุญบนไปบนยอดเขากว่า 1 ล้านคน ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดจันทบุรี มีเงินสะพัดจำนวนมาก ส่งผลรวมถึงรายได้ของประชาชน

อย่างไรก็ตาม นอกจาก รอยพระพุทธบาท ประชาชนยังสามารถชื่นชมธรรมชาติอันสวยงาม และบรรยากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขา ซึ่งจะมีรถยนต์บริการรับ – ส่ง ขึ้นลงเขา หรือเดินเท้าขึ้น – ลงเขาได้ตลอด 24 ชั่วโมง