กรมทางหลวง พร้อมเปิดการจราจรบริเวณสะพานวังยาวได้ตามปกติ

Home / ข่าวทั่วไป / กรมทางหลวง พร้อมเปิดการจราจรบริเวณสะพานวังยาวได้ตามปกติ

กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12  ม.ค. 60 พร้อมเปิดการจราจรบริเวณสะพานวังยาวได้ตามปกติ

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินประจำวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ซึ่งมีสภาวะน้ำท่วมบนทางหลวงในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งสิ้น 8 สายทาง จำนวนรวม 10 แห่ง การจราจรสามารถผ่านได้ 6 แห่ง ผ่านไม่ได้ 4 แห่งได้แก่ 1. จังหวัดชุมพร ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง 2. จังหวัดตรัง ผ่านได้ 2 แห่ง ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง  3. จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านได้ 2 แห่ง 4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง 5. จังหวัดพัทลุง ผ่านได้ 2 แห่ง6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของ กรมทางหลวงประกอบได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามการร้องขอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางที่จะใช้เดินทางและโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง