กลุ่มผู้พิการฟ้องศาลร้องค่าเสียหาย กทม.สร้างลิฟต์ไม่คืบหน้า

Home / ข่าวทั่วไป / กลุ่มผู้พิการฟ้องศาลร้องค่าเสียหาย กทม.สร้างลิฟต์ไม่คืบหน้า

กลุ่มผู้พิการรวมตัวฟ้องศาลแพ่ง รัชดา เรียกร้องค่าเสียหาย หลังศาลปกครองพิพากษา กทม. ต้องสร้างลิฟต์สถานีรถไฟฟ้าอำนวยความสะดวก แต่ 2 ปีไม่คืบ ทำเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย

วันนี้ 20 ม.ค. 60 นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานกลุ่มภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ พร้อมกลุ่มผู้พิการกว่า 60 คน เดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง รัชดาภิเษก เพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง หลังกรุงเทพมหานคร ละเมิดทำให้สิทธิคนพิการถูกลิดรอน และทำให้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ถึงวันละกว่า 1,000 บาท

โดย นายธีรยุทธ ระบุว่า ทางกลุ่มฯ เคยยื่นฟ้องต่อศาลให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการก่อสร้างติดตั้งลิฟต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับอย่างเท่าเทียม ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ให้กรุงเทพมหานคร จัดทำลิฟต์ขึ้นลง

สำหรับผู้พิการที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้ง 23 สถานี และให้จัดทำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี แต่จนถึงขณะนี้ผ่านมาเกือบ 2 ปี พบว่ามีการดำเนินการก่อสร้างเพียง 5 สถานีเท่านั้น ในวันนี้จึงรวมตัวกันมายื่นฟ้องต่อศาล ฐานละเมิดทำให้สิทธิคนพิการถูกลิดรอน และทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 1,000 บาท นับตั้งแต่วันครบกำหนดตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ให้กรุงเทพมหานครชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ในวันนี้จึงรวมตัวกันมาฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง โดยย้ำว่าการฟ้องร้องในครั้งนี้ ไม่ได้ต้องการผลแพ้ชนะ แต่ต้องการให้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการที่ควรมี

ที่มา… INN