สวยงาม! ภาพตะวันลับขอบฟ้า ที่พระบรมมหาราชวัง (27 ม.ค. 60)

Home / ข่าวทั่วไป / สวยงาม! ภาพตะวันลับขอบฟ้า ที่พระบรมมหาราชวัง (27 ม.ค. 60)

บรรยากาศยามเย็นที่บริเวณพระมหาราชวัง ในวันที่พระบรมศพพระบาท ยังประทับอยู่ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

บรรยากาศแสงยามเย็นรอบๆ พระบรมหาราชวัง ในวันนี้ (28 ม.ค. 60) โดยมีประชาชนบางส่วน มาถ่ายภาพ ในช่วงเย็นจนถึงยามค่ำ เพื่อไว้เป็นที่ระลึก ภายหลังจากเข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ข่าวในหลวง, พระบรมมหาราชวัง, พรบรมศพ

ข่าวในหลวง, พระบรมมหาราชวัง, พรบรมศพ

พระบรมมหาราชวัง, ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบรมมหาราชวัง, ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบรมมหาราชวัง, ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบรมมหาราชวัง, ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบรมมหาราชวัง, ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบรมมหาราชวัง, ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบรมมหาราชวัง, ในหลวงรัชกาลที่ 9