ศาลสั่ง!! หมอระวีกับพวกชดใช้กว่า 95 ล้าน ชุมนุมปิด ปตท.- กระทรวงพลังงาน

Home / ข่าวทั่วไป / ศาลสั่ง!! หมอระวีกับพวกชดใช้กว่า 95 ล้าน ชุมนุมปิด ปตท.- กระทรวงพลังงาน

ศาลแพ่งสั่งเครือข่ายปฏิรูปพลังงานชดใช้ค่าเสียหายกว่า 95 ล้าน ชุมนุมปิด ปตท.และกระทรวงพลังงาน

ศาลแพ่งรัชดาอ่านคำพิพากษาในคดีที่ บริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จำกัด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นพ.ระวี มาศฉมาดล อดีตแกนนำกองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย (กคป.) นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) กับพวกเป็นจำเลยที่ 1-5 เรื่องละเมิดเรียกค่าเสียหายกว่า 118 ล้านบาท

จากกรณีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 จำเลยทั้ง 5 ร่วมกันนำผู้ชุมนุมเข้าไปที่สำนักงานของกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นพื้นที่เช่าของบริษัทเอนเนอร์ยี่ฯ ที่มีการตั้งเวทีปราศรัยโจมตีกระทรวงพลังงาน ผู้เช่าพื้นที่อาคาร ทำให้โจทก์และผู้เช่าไม่สามารถเข้าใช้อาคารได้ เป็นเหตุให้ต้องปิดอาคารทั้ง 6 อาคาร ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารของโจทก์ และทำให้โจทก์ขาดรายได้

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยทั้ง 5 ต่างเป็นแกนนำในการชุมนุม โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำ การกระทำเป็นการใช้สิทธิอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่โจทก์ต้องขาดรายได้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,923,547.84 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องที่ 12 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ