มธ. ชวนร่วมงาน TU ASEAN Expo 2017 มหกรรมอาเซียนครั้งใหญ่ในไทย

Home / ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์ / มธ. ชวนร่วมงาน TU ASEAN Expo 2017 มหกรรมอาเซียนครั้งใหญ่ในไทย

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “TU ASEAN Expo 2017” รวมสุดยอดสาระ-บันเทิง อาเซียนครั้งแรกในประเทศไทย  

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมจัดงาน “TU ASEAN Expo 2017” ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งานมหกรรมอาเซียนครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านเข้ายุคสังคมอาเซียน 4.0

พร้อมกันนี้ยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีแก่ประเทศไทยและเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ริเริ่มเสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านก่อนการก่อตั้งอาเซียน พร้อมทั้งได้พระราชทานโครงการพระราชดำริจำนวนมากเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศในอาเซียน

ในงานนี้เตรียมพบกับสาระความรู้และความบันเทิงที่รวบรวมความเป็นอาเซียนไว้ในงานเดียวอย่างครบวงจร ผ่านการนำเสนอการจัดนิทรรศการ การสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสินค้าอาเซียนมากมาย โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ประกอบด้วย นิทรรศการ “King of Kings” , นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” , นิทรรศการ“ที่ที่พ่อไป”

รวมทั้งกิจกรรมสำคัญคือ การแสดงศิลปะ “Sand Art for King” โดยดร.สมพงษ์ ลีระศิริ ศิลปินวาดทรายอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่มีผลงานแสดงศิลปะการวาดทรายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จะมาร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านเม็ดทรายอันละเอียดได้อย่างน่าอัศจรรย์.

นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ “TU-ASEAN Forum” และ “TU-ASEAN International Conference 2017” ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดังทั่วภูมิภาคอาเซียน มาระดมให้ความรู้ความคิดเห็นในหัวข้อ 50 ปีอาเซียน และอาเซียน 4.0 ซึ่งนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นอย่างยิ่ง

อีกหนึ่งไฮไลท์ในงาน TU ASEAN Expo 2017 ที่น่าสนใจก็คือ การนำทรายซึ่งเป็นทรายบก ที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศไทย นำมาสร้างเป็นประติมากรรมทรายสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศในอาเซียน อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านอื่นๆอีกมากมาย ทั้งอาหารอาเซียน สินค้าอาเซียน และการท่องเที่ยวอาเซียน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานทูต ประเทศอาเซียน

ทั้งหมดนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ เศรษฐกิจพอเพียง ความสุขในชีวิตของคนในประชาคมอาเซียน วัฒนธรรมอันดีงาม และความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ยาวนาน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่สำคัญ ในการทำให้ประเทศไทยและทุกประเทศในอาเซียน เป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง มีความสุข ความสามัคคี

ติดตามรายละเอียดของงาน กิจกรรมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซด์ www.tuaseanexpo.com