ปตท. ขึ้นน้ำมันกลุ่มเบนซิน 60 สต. E85 ขยับ 40 สต. ดีเซลอีก 20 สต.

Home / ข่าวทั่วไป / ปตท. ขึ้นน้ำมันกลุ่มเบนซิน 60 สต. E85 ขยับ 40 สต. ดีเซลอีก 20 สต.

ปตท. ขึ้นน้ำมันกลุ่มเบนซิน 60 สต. E85 ขยับ 40 สต. ดีเซลอีก 20 สต. มีผล 4 ก.พ.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกชนิด 60 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร และดีเซลปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (4 ก.พ. 60) เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้

เบนซิน 95 อยู่ที่ 35.36 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 95 อยู่ที่ 28.25 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 91อยู่ที่ 27.98 บาท/ลิตร E20 อยู่ที่ 25.74 บาท/ลิตร E85 อยู่ที่ 20.29 บาท/ลิตร ดีเซล 26.59 บาท/ลิตร โดยราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด