เปิดภาพประทับใจ นักเรียนวชิราวุธ เข็นรถพระที่นั่ง ส่งเสด็จในหลวง ร.10

Home / ข่าวทั่วไป / เปิดภาพประทับใจ นักเรียนวชิราวุธ เข็นรถพระที่นั่ง ส่งเสด็จในหลวง ร.10

ภาพธรรมเนียมประเพณีสุดประทับใจ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเข็นรถพระที่นั่งส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังสำเร็จการศึกษา

ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในโลกออนไลน์ได้มีการส่งต่อภาพสุดประทับใจของเหล่านักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีด้วยการเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด้จในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาประจำปี

โดยภาพดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยังวชิราวุธวิทยาลัย พระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล แก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ขณะเสด็จพระราชดำเนินกลับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 78 คน ได้ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จ ซึ่งเป็นภาพที่ผู้พบเห็นต่างรู้สึกตื้นตันและชื่นชมในความจงรักภักดี

ประเพณีเข้นรถในหลวง, วชิราวุธวิทยาลัย, ข่าวในหลวง

สำหรับประเพณีการเข็นรถพระที่นั่งส่งเสด็จ เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จพระราชดำเนินกลับ เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเริ่มเคลื่อนออกจากโรงเรียน นักเรียนต่างพากันวิ่งตามส่งเสด็จ บ้างก็เข้าเข็นรถยนต์พระที่นั่ง พระอภิรักษ์ราชฤทธิ์ (ศร ศรเกตุ) อาจารย์ใหญ่ในเวลานั้น

จึงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษแทนนักเรียน แต่เนื่องจากมีพระราชดำริว่า การที่นักเรียนได้กระทำไปนั้น ก็ด้วยความจงรักภักดี จึงมีพระราชกระแสดำรัสสั่งให้โรงเรียนรักษาธรรมเนียมนี้ไว้ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนได้เข็นรถยนต์พระที่นั่งและวิ่งตามส่งเสด็จสืบมาจนถึงปัจจุบัน