ประมวลภาพ “สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จออกประทานพรพุทธศาสนิกชน

Home / ข่าวทั่วไป / ประมวลภาพ “สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จออกประทานพรพุทธศาสนิกชน

ประชาชนจำนวนมากแห่เข้ากราบสักการะ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันนี้ (13 กุมภาพันธุ์ 2560) เวลาประมาณ 14.00 น. ประชาชนจำนวนมากแห่เข้ากราบสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปริณายก ภายหลังจากมีพิธีสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมาก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพ

ในเวลาต่อมา เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปริณายก เสด็จออกจากพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพรให้กับพุทธศาสนิกชนที่มารอกราบสักการะบริเวณลานหน้าพระอุโบสถเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกคนได้เปล่งเสียงสาธุ สาธุ สาธุ ดังกึกก้องหลังได้รับประทานพร จากนั้นได้เสด็จกลับตำหนักอรุณ โดยได้เสด็จออกด้านนอกวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่รออยู่ด้านนอกได้ชื่นชมพระบารมีด้วย