‘สมเด็จพระสังฆราช’ เตรียมสักการะพระอัฐิ พระสังฆราช องค์ที่ 7 และ 17

Home / ข่าวทั่วไป / ‘สมเด็จพระสังฆราช’ เตรียมสักการะพระอัฐิ พระสังฆราช องค์ที่ 7 และ 17

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 เสด็จถวายสักการะพระอัฐิ อดีตสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 7 และ 17 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เวลา 14.00 น. ที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเข้าถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส อดีตสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 7 และ พระอริยวงศาคตญาณ (ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 17 ท่ามกลางประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่มารอเฝ้ารับเสด็จเพื่อสักการะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างเนืองแน่น

ทั้งนี้ หลังจากเข้าถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส อดีตสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 7 และ พระอริยวงศาคตญาณ (ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 17 แล้วเสร็จ จะเสด็จไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ศุข) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 2, สมเด็จพระอริยวงษญาณ (มี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 3, สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 4, สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 5 ต่อไป

ขณะที่ ภายในวัด มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน พุทธศาสนิกชน พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ได้มาเฝ้ารอสักการะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถเป็นจำนวนมาก