สมเด็จพระสังฆราช เสด็จถวายสักการะ พระอัฐิอดีตสังฆราช

Home / ข่าวทั่วไป / สมเด็จพระสังฆราช เสด็จถวายสักการะ พระอัฐิอดีตสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเข้าถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9

วันที่ 20 ก.พ. เวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเข้าถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ( ปุสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9 ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม